Prohlášení o ochraně osobních údajů na stránce

V tomto dokumentu bychom vás chtěli informovat o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů na webu www.seznamkypodlupou.cz. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na tento web i na všechny služby, které jsou na něm nabízeny.

Společnost Spark Networks Services GmbH, provozovatel tohoto webu a dalších webů vlastněných společností Spark Networks Services GmbH (dále „my“ nebo „společnost Spark“), respektuje vaše soukromí, a proto vypracovala tyto zásady ochrany osobních údajů jako potvrzení, že dbáme na ochranu vašeho soukromí. Je v nich popsáno, jak shromažďované údaje a informace používáme, komu je předáváme a jak je chráníme. Doporučujeme vám, abyste si je pozorně přečetli, pokud chcete používat náš web nebo využívat naše služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 25. května 2018.

1. Shromažďované informace

Monitorujeme návštěvy na našem webu, zejména proto, abychom mohli sledovat, zda se na něm návštěvníci snadno vyznají, zjišťovat, které části webu jsou pro ně zvlášť zajímavé, a obecně web a naše služby neustále vylepšovat.
Takto shromažďované informace neobsahují žádné údaje, z nichž by bylo možné zjistit Vaši totožnost. Nesnažíme se identifikovat jednotlivé návštěvníky, pokud nám sami prostřednictvím některé z možnosti kontaktování na webu sami nesdělí své kontaktní údaje. V některých případech naše záznamy obsahují údaje o firmách, které navštěvují náš web. Tyto informace můžeme využívat k řízení našich vztahů s těmito firmami, například pokud uvažujeme o změně služeb, které jim nabízíme.
Služby, které nabízíme, nejsou určeny dětem mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 13 let. Pokud zjistíme, že jsme získali údaje od uživatelů mladších 13 let, učiníme okamžité kroky k vymazání takových údajů.
Abychom mohli službu poskytovat, shromažďujeme a využíváme některé vaše osobní údaje. Provádíme opatření, např. pseudonymizaci nebo anonymizaci, která zaručují ochranu soukromí osobních údajů našich uživatelů.
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Dodržujeme proto všechna přísná ustanovení německých a evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů.

1.1 Soubory protokolu

Pokud navštívíte náš web, potřebujeme a shromažďujeme pouze tzv. soubor protokolu.

Ve výchozím nastavení ale při každé návštěvě na našem webu ukládáme tyto údaje:

• IP adresu (adresu internetového protokolu) počítače,
• web, ze kterého k nám přicházíte (odkazující server),
• stránky navštívené na našem webu,
• datum a délku návštěvy,
• typ prohlížeče a jeho nastavení,
• operační systém.

Tyto údaje vyhodnocujeme čistě pro statistické účely, abychom mohli optimalizovat naši nabídku. Nezjišťujeme z nich vaši totožnost.

Tento web obsahuje odkazy na různé další stránky, které vlastníme a provozujeme. Na odkazovaných stránkách platí odlišné zásady ochrany osobních údajů než na tomto webu, proto doporučujeme, abyste si před případným poskytnutím jakýchkoli osobních údajů nejprve přečetli zásady ochrany osobních údajů na dané stránce.

1.2 Soubory cookie

Používáme nástroje pro shromažďování dat, například tzv. soubory cookie. Jsou to malé soubory uložené na pevném disku, které nám pomáhají při poskytování personalizovaných služeb. Některé funkce, které nabízíme, jsou dostupné pouze při používání souboru cookie. Soubory cookie nám mohou sloužit také k získávání informací o vašich zájmech. Nepoužívají se ke spouštění programů a nepřenášejí do počítače viry. Jejich hlavním účelem je přizpůsobení nabídky pro vás, abyste mohli službu využívat co nejpohodlněji.
Většina těchto souborů jsou tzv. relační soubory cookie, které se při zavření okna prohlížeče automaticky vymažou z pevného disku. Soubory cookie například obsahují informace o vašich předchozích požadavcích na příslušném serveru nebo informace o předchozích otevřených nabídkách. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení umožňuje soubory cookie přijímat. Nastavení ale můžete změnit a prohlížeč pak může soubory cookie blokovat nebo vás u každého zvlášť žádat o souhlas s uložením souboru. Pokud ale soubory cookie zakážete, může se stát, že některé naše nabídky nebudou fungovat, jak by měly.

1.3 Google Universal Analytics

Využíváme službu Google Analytics (s funkcí Universal Analytics) s rozšířením „_anonymize (lp)“. Je to služba webových analýz, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“). Zpracovávány jsou tak pouze údaje bez přímého odkazu na jednotlivé uživatele.

Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání webu jsou předávány na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webu, sestavování přehledů o aktivitách na webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb souvisejících s webem a internetem. Přehledy sestavované společností Google obsahují demografické údaje a údaje o zájmech na základě vaší interakce s reklamami nebo vašich návštěv na reklamních webech. Pokud to zákon nezakazuje, může společnost Google tyto informace předávat také třetím stranám, které je pro ni zpracovávají. Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými dalšími údaji. Používání souborů cookie můžete odmítnout v nastaveních prohlížeče. Upozorňujeme ale, že se může stát, že některé funkce na našem webu pak nemusejí fungovat.

Můžete uplatnit námitku vůči shromažďování vašich osobních údajů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Universal Analytics. Budete-li chtít službu Google Universal Analytics zakázat, použijte k tomu doplněk do prohlížeče.

Další informace o podmínkách používání a o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na webu:
https://www.google.com/analytics/terms/cz.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

1.4 Používání služby Google DoubleClick

Využíváme technologii remarketingu poskytovanou společností Google (Google DoubleClick). Prostřednictvím této technologie je možné opakovaně cílit reklamu na webech vlastněných sítí partnerů společnosti Google na uživatele, kteří už tento web někdy navštívili a projevili o službu zájem. Taková reklama se liší od reklamy cílené na uživatele, kteří zájem o nabízené služby neprojevili. Překryvná reklama se zobrazuje díky používání souborů cookie. To jsou malé textové soubory ukládané do uživatelova počítače. Pomocí těchto textových souborů lze analyzovat chování uživatelů při návštěvě webu. Výsledky pak slouží k cílenému doporučování produktů a zobrazování reklamy podle zájmů.

Pokud o takovou reklamu nemáte zájem, můžete používání souborů cookie společností Google pro tyto účely zakázat změnou nastavení na webu
https://www.google.com/settings/ads/onweb/ nebo si z tohoto webu můžete stáhnout doplněk do prohlížeče.

Jako alternativu k doplňku do prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních můžete deaktivovat tlačítko „Personalizovaná reklama“ v nastaveních reklamy Google na webu https://www.google.com/settings/ads.

2. Vaše práva

Ve vztahu ke svým údajům máte následující práva, která můžete uplatnit kdykoli v písemné formě.

2.1 Souhlas

Používáme-li údaje k účelu, k němuž ze zákona potřebujeme váš souhlas, vždy vás nejprve požádáme o výslovný souhlas a ten zaznamenáme. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat a můžete také podat námitku proti jejich dalšímu zpracování. Odvolat souhlas nebo podat námitku můžete i e-mailem.

2.2 Jednotlivá práva

Právo být informováni

Právo být informováni zahrnuje povinnost společnosti Spark informovat o spravedlivém zpracování údajů, a to zpravidla prostřednictvím oznámení o ochraně osobních údajů. Toto právo zdůrazňuje, že jsme povinni jasně a srozumitelně informovat o tom, jak používáme vaše osobní údaje.

Právo přístupu

Právo přístupu vám dává právo žádat společnost Spark o informace týkající se vašich osobních údajů. Máte právo požádat o informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, můžete požádat o přístup k nim a o jejich kopii a o další informace týkající se jejich zpracovávání.

Právo na opravu

Máte právo žádat společnost Spark, aby opravily nepřesnosti ve vašich osobních údajích. Pokud údaje, které společnost Spark má ve svém držení, nejsou aktuální nebo jsou neúplné, můžete požádat o jejich doplnění.

Právo na vymazání údajů / právo být zapomenuti

Právo na vymazání vám umožňuje požádat společnost Spark, aby vaše osobní údaje ze systému odstranila nebo vymazala, takže pak už nebudou dostupné pro třetí osoby.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování vám umožňuje požádat společnost Spark, aby přestala vaše osobní údaje zpracovávat. Společnost Spark však smí i nadále osobní údaje uchovávat.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost údajů vám dává právo požádat společnost Spark, aby vám vaše osobní údaje poskytla ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste je pak mohli bez problémů předat jinému správci údajů.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku vám umožňuje zabránit společnosti Spark v dalším zpracování jeho osobních údajů, pokud k jejich zpracování neexistuje žádný oprávněný důvod.

Právo být informováni o profilování a automatizovaném rozhodování.

Máte právo odmítnout, aby Vaše údaje byly předmětem automatizovaného zpracování, pokud rozhodování na základě takového zpracování má právní důsledky nebo na vás má nějaký významný dopad.

Právo kdykoli souhlas odvolat

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu vám usnadníme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud vaši žádost nevyřídíme do jednoho měsíce, máte právo stěžovat si u dozorového úřadu a obrátit se na soud.

2.3 Zákonnost zpracování

Společnost Spark zpracovává vaše údaje na základě čl. 6 písm. (a) a (f), které stanoví, že:

„(a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,“ a

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.“

Používáme-li osobní údaje k účelu, k němuž ze zákona potřebujeme váš souhlas, vždy vás nejprve požádáme o výslovný souhlas a ten zaznamenáme.

Berlín, květen 2018